Portfolio, mini-leporello for the photograph Simon Wald-Lasowski.

fold: 35 × 50 mm
unfold: 665 × 50 mm
1000 copies 2012